Калыханкі. Забаўлянкі. Вершы.

Паважаныя бацькі!

Прапануем Вам народныя  калыханкі, забаўлянкі, вершы, якія можна выкарыстоўваць у штодзённых зносінах з дзецьмі.

А ты, каток шэры 

А ты, каток шэры,
Ў цябе хвосцік белы.
Прыйдзі, каток, начаваць
I дзіцятка калыхаць.

А ты, коцінька-каток

А ты, коцінька-каток,                                                                                  Ў цябе шэранькі хвасток.

Ты прыходзь к нам начаваць,
Будзеш Янку калыхаць,
А я шэраму катку
За работу заплачу —
Дам гарлачык малака
I кавалак пірага.

Апсік, апсік, каточак

Апсік, апсік, каточак,Картинки по запросу картинки для детей котик для колыбельной
Не хадзі ты ў садочак,
I не тапчы кветачак,
I не будзі дзетачак.
Няхай кветачкі цвітуць,
Няхай дзетачкі заснуць.
Люлі, люлі, дзеткі, спяць,                                                                         
А я буду калыхаць.

 

Баю, баіньку, баю

Баю, баіньку, баю.
Не лажыся на краю.
Не лажыся на краёк,
Прыйдзе шэранькі ваўчок.
Цябе схопіць за бачок.

 

Забаўлянкi

Гушкі, гушкі, гушкі

Гушкі, гушкі, гушкі,
Прыляцелі птушкі,
Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Боты паскідалі,
Кругом паляталі.
 Сталі сакатаці.
                                                Чаго птушкам даці?
                                                 Прынясу ім жыта,
                                                 Будуць птушкі сыты.
                                                  Пасыплю гароху —
                                                  Хай ядуць патроху.
                                                  Ды насыплю грэчкі —
                                                  Хай нясуць яечкі.

Кукарэку, певунок

Закричал петушок.

Кукарэку, певунок,
Залаценькі чубок,
Пад паветачку пайшоў,
Курку-рабку там знайшоў.
Пачаў курку пытаць,
Ці ўмее чытаць.
— Не чытаю, не пішу,
Толькі яйкі нясу.
Што дзень дзецям нашу
Аж па цэламу кашу.

Кую, кую ножку

Кую, кую ножку,
Паеду ў дарожку.
Дарожка крывая,
Кабылка сляпая,
Еду, еду, еду,
Ніяк не даеду.
Прыпрагу сароку,
Паеду далёка,
У новай кашулі                                                                                       
Да майго дзядулі.
Скоранька паеду,
Каб паспець к абеду.

Ладкі ладком

Ладкі ладком,
Піражкі з мядком,
Кашка з алеем,
Есці не ўмеем.

Люлі-люлі-люлі

Люлі-люлі-люлі,
Прыляцелі куры,
Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Сталі сакатаці —

Што курачкам даці?
Ці ячменю жменьку?
Ці гарошку трошку?
Ці жыта карыта?
Ці бобу каробу?
Трэба даць ім грэчкі,
Каб неслі яечкі.

Сонейка-сонца 

Сонейка-сонца,
Выгляні ў аконца,
Пасвяці нам трошку,
Дам табе гарошку.

У куце сядзіць мядзведзь

У куце сядзіць мядзведзь,
Хустку вышывае,
А лісічка-невялічка
Хатку прыбірае.
А каток пячэ аладкі,
Масла падлівае.
Мышанятка жвава, гладка
Катку памагае.

Ягорачка Картинки по запросу мальчик и дудочка

Горкай, горкай, горачкай
Ішоў малы Ягорачка.
Ваўкоў не баяўся,
Страхаў не пужаўся.
Выразаў Ягорачка
Дудачку-свісцёлачку,
I свістаў ён птушачкай,
Птушачкай-пяюшачкай.

 

Вершы

Картинки по запросу котик по снегу игрушечныйАдмарозіў лапкі

Коцік басаногі
Па сняжку гуляў,
Адмарозіў лапкі
I заплакаў: — Мяў...
Што за дзіва гэта?
Трэба бегчы ў дом:
Снег такі халодны,
А пячэ агнём...

Іван Муравейка

 

Адуванчык Картинки по запросу одуванчик сказочный

Адуванчык,
Дзьмухавец,
Кучаравы маладзец.
Стаў ён
Пры дарожцы
На даўжэзнай ножцы.
Дзьмухнуў вецер —
Адуванчык
Стаў нібыта
                                        Абарванчык.
                                                                                                Адуванчык,
                                                                                                 Дзьмухавец,
                                                                                                 Як падстрыжаны хлапец,
 

                                                                                                 Бо на макаўцы
                                                                                                 Ў былінкі
                                                                                                 Аніводнай
                                                                                                 Валасінкі.

                                                                                                 Авяр’ян Дзеружынскі

Аладкі

Я аладачкі з пяску
Сёння цэлы дзень пяку,
Але мой рахманы кот
Не бярэ аладкі ў рот.
— Коцік, коцік, не ўцякай!
Чаго хочаш?
— Ма-ла-ка!

Вольга Іпатава

Бусел Картинки по запросу аист и лягушка

Даўганогі землямер
Схапіў жабу за каўнер,
Па траве павалачыў,
У канаве намачыў,
Вострым носам дзеўбануў,
Уздыхнуў і — праглынуў.

Васіль Вітка

 

Картинки по запросу воробьи сказочныйВерабей

Верабейка:
– Ціў-ціў-ціў! –
Муху дзюбаю злавіў.
А таму, што быў ён добры,
То з сябрамі падзяліў.

Елі муху ўсе са смакам.
Шчабяталі:
– Дзякуй!
– Дзякуй!

Ларыса Геніюш

Ветлівыя словы

"Калі ласка", "дзякуй", "добры дзень" —
Ветлівыя словы
Чую ад людзей.
Ветлівымі словамі
Трэба даражыць,
З ветлівымі словамі
Лёгка жыць.

Тадзіяна Кляшторная

Вожык

Бяжыць вожык —Тупу-туп!
Сам калючы,
Востры зуб.

— Вожык, вожык,Ты куды?
Ад якой бяжыш
Бяды?

Вожык лапкамі
Туп-туп!
Вожык вочкамі
Луп-луп!

 

Навакол
Пануе ціш.
Чуе вожык —
У лісці мыш.

Ён да лісця
Тапу-тап!
I лапкаю мышку —
Цап!

Алег Лойка

Восенню ў садзе Картинки по запросу яблоня и мальчик

На галіне тонкай
Яблыкі вісяць.
I гадае хлопчык:
— Як жа іх дастаць?
Выручыў малога
Вецер палявы,
Страсянуў галіну
I гукнуў:
— Лаві!..

Іван Муравейка

Вушкі

— Вушкі, вушкі,
Што вы чулі?
— Чулі песеньку Ганулі:
"Гулі-гулі,
Гулі-гулі".
— Вушкі, вушкі,
Што вы чулі?
— Нам нічога не чуваць,
Прыйшлі козы начаваць,
Танцаваць ды прыпяваць:
"Не хоча Гануля
Вушкі свае мыць,
Будзем з казлянятамі
Тут, у вушках, жыць".

Нэлі Тулупава